Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är till för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella brister som kan leda till brand.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar 
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet 
  • Temperaturförhållanden 
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Även takskyddet innefattas av kontrollen. Detta för att minimera riskerna för olycka när någon skall beträda taket.

På kommunens hemsida finns information hur ofta brandskyddskontrollen skall utföras och vilken taxa som gäller. Tryck på länkarna nedan för att komma till önskad sida.

Frister för brandskyddskontroll

Taxa för brandskyddskontroll