Sotning

I drygt 30 år har Eskilstuna 2:a sotningsdistrikt AB funnits och ansvarat för sotningen i de centrala delarna av Eskilstuna.

Har du en eldstad så skall denna sotas med återkommande intervall. Detta för att säkerställa funktionen, värna om miljön, spara energi samt minimera risken för allvarlig soteld.

Hur ofta skall man sota och vad kostar det?

På kommunens hemsida finns information hur ofta sotningen skall utföras och vilken taxa som gäller. Tryck på länkarna nedan för att komma till önskad sida.

Frister för sotning  & Taxa för sotning

Används eldstaden i väldigt stor utsträckning kan behovet vara större än de lagbundna kraven.

I dessa fall hjälper vi givetvis dig som kund att bevaka önskat intervall och göra återkommande besök utan att du behöver beställa detta vid varje enskilt tillfälle.